Cílem sbírky bylo nashromáždit finanční prostředky na pořízení píšťalových varhan do Betlémské kaple Českého vysokého učení technického v Praze. Do té doby používané digitální varhany byly vzhledem k rozlehlosti a majestátnosti prostoru nedostačující.

Digitální varhany byly do Betlémské kaple zakoupeny v roce 1993. V provozu jsou již přes 20 let, což je doba výrazně překračující odhadovanou životnost digitálních nástrojů. Hrát na takový nástroj s reproduktory v takové blízkosti uší, je pro varhaníka velmi vyčerpávající.

Betlémská kaple je již od dob kázání Mistra Jana Husa pevně spjata s univerzitním vzděláváním, a proto by měla důstojně reprezentovat tradici technického univerzitního vzdělávání v českých zemích. Naším přáním je, aby koncertní prostředí obohatil královský hudební nástroj – varhany, který bude prostřednictvím autentického zvuku svých píšťal přinášet skutečně hluboký umělecký prožitek, a to jak účastníkům promocí a imatrikulací, tak návštěvníkům tradičních koncertů.

Cílová částka byla 6,5 mil. Kč, což je cena nových dvoumanuálových píšťalových varhan s 26 rejstříky, které v Betlémské kapli již stojí. Za dobu konání sbírky se podařila nasbírat necelá polovina z cílové částky.Kdo sbírku pořádal

České vysoké učení technické v Praze již několik let zvažovalo pořízení klasických varhan do Betlémské kaple.

Bohužel finanční situace veřejné vysoké školy dosud neumožňovala realizaci takového projektu. Spolek absolventů a přátel ČVUT (www.absolventicvut.cz) se rozhodl podpořit myšlenku koupě nových varhan uspořádáním veřejné sbírky, která alespoň částečně toto umožnila. Spolek tak vyjádřil svou sounáležitost s ČVUT a jeho absolventi mohli zpětně vyjádřit díky za vzdělání a roky strávené na univerzitě. Tak jako se vysoká škola nezaměnitelně a navždy vepsala do srdce každého studenta, rozhodl se Spolek absolventů a přátel ČVUT zapsat do srdce své Alma mater.

Místem, které spojuje všechny z ČVUT, je bezpochyby Betlémská kaple, která již řadu let slouží všem studentům jako slavnostní brána pro vstup i opuštění univerzity. A právě na tomto místě se Spolek rozhodl zanechat viditelnou stopu tím, že podpořil realizaci varhan, které budou vítat i vypouštět do světa každého studenta, který projde „branami“ ČVUT.

Potvrzení o povolení sbírky – ke stažení