Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě. Je reprezentativním místem ČVUT, které ji také od roku 1987 spravuje. Na své vlastní náklady ji zrekonstruovalo a zpřístupnilo veřejnosti.

Konají se zde slavnostní události, jako například shromáždění akademické obce, státní akce Úřadu vlády ČR, slavnostní mše Církve československé husitské a mnohé další. Více o Betlémské kapli se dočtete zde (e-brožura o BK).

Virtuální prohlídka

Objekt Betlémská kaple je denně přístupný veřejnosti.

  • Provozní doba zimní čas - 10.00 – 17.30 hod.
  • Provozní doba letní čas - 10.00 - 18.30 hod.

Otevírací doba a ceny vstupného:

  • Dospělí - 60 Kč
  • Studenti - 30 Kč
  • Senioři - 30 Kč (60 let a více)
  • ZTP - zdarma

Hromadné vstupné:

  • žáci 1. stupně ZŠ - 15 Kč
  • průvodce + pedagogický dozor pro 15 osob zdarma
Staré varhany

Současné digitální varhany jsou vzhledem k rozlehlosti a majestátnosti prostoru nedostačující. Proto budou do Betlémské kaple budou umístěny dvoumanuálové píšťalové varhany s 26 rejstříky.

Varhany se vyvinuly za více než dvě tisíciletí ve zvukově mnohostranný a technicky velmi složitý hudební nástroj. Za svoji historii si prošly obdobími rozkvětu i temna.

V dávných dobách se při výstavbě chrámu počítalo s tím, že polovina nákladů bude věnována právě na jejich realizaci. Díky tomu dnes můžeme obdivovat majestátní zvuk a krásu mnohdy i 300 let starých varhan.

Ne vždy se ale lidé mohli těšit ze zvuku a krásy tohoto vznešeného nástroje. S příchodem husitů byla jejich role zcela degradována, byly ničeny a odstraňovány z kostelů. To vše v duchu zavádění prostoty a jednoduchosti.

Komunismus, který si vzal husity za své ideové předchůdce, pak neměl k výstavbě varhan o nic bližší vztah. To byl také důvod, proč se Betlémská kaple nedočkala jejich instalace ani při rozsáhlé rekonstrukci, dokončené v roce 1952 architektem Jaroslavem Fragnerem.

V roce 1987 převzalo Betlémskou kapli České vysoké učení technické v Praze. Od té doby se zde konají imatrikulace a promoce studentů, jmenování docentů, slavnosti a předávání cen Akademie věd. Také se zde zahajují vědecké konference a vzpomínkové ekumenické bohoslužby.

V roce 1993 byly k těmto slavnostním akcím zakoupeny digitální varhany. V provozu jsou již přes 20 let, což je doba překračující odhadovanou životnost digitálních nástrojů!

Zvuk tohoto nástroje vychází z reproduktorů umístěných nad pedálnicí, jedná se pouze o napodobeninu zvuku píšťalových varhan. Hrát na takový nástroj s reproduktory v takové blízkosti uší, je pro varhaníka vyčerpávající. Mnozí účastníci slavností jsou přesvědčeni, že se nehraje živě, ale že hudba je pouštěna z CD. Zvuk těchto digitálních varhan se vůbec nedá přirovnat k barevnému, velebnému zvuku píšťalových varhan.

Moderní, současné varhanářství, se vrací k ideálu barokních varhan, nejčastěji k typu varhan Gottfrieda Silbermanna. Na základě zvuku jeho varhan jsme určili i rejstříkovou dispozici pro Betlémskou kapli. Varhanní literatura se však obohatila o skladby romantické a hudby 20. století a rejstříková dispozice byla doplněna několika jemnými hlasy. A to je určitý kontrast mohutnému zvuku a lesku pléna barokní dispozice. Už dávno měla být Betlémská kaple vybavena píšťalovými varhanami, slavnosti obohaceny velebným zvukem píšťalových varhan a prospektem varhan, kde budou v čele zářit cínové principálové píšťaly.

Pro celý český národ budou nové varhany oslavou a vzpomínkou 600letého výročí upálení mistra Jana Husa.Nové varhany

Multifunkčně využitelný nástroj bude vybaven manuálem a pedálem.
Některé manuálové rejstříky bude možné dělit na bas a diskant, což umožní realizovat při interpretaci varhanní literatury i slavnostních skladeb hymnického charakteru dostatečné množství barevných kombinací a zajistí podobnou plasticitu zvuku, jakou obvykle poskytují větší varhany dvoumanuálové, jejichž přiměřená varianta by ale pro Betlémskou kapli byla příliš velká, a to zejména vzhledem k daným prostorovým proporcím a možnostem umístění. Nástroje tohoto typu byly a jsou běžné v italských a španělských katedrálách, v Čechách ovšem půjde o naprosto raritní technické řešení. Z vrcholných uměleckých děl určených varhanám bude možné i při této formě nástroje interpretovat nejen velkou výseč varhanní literatury ve stylovém rozsahu od skladeb ze 17. století až po díla současná, ale např. i podstatný počet vrcholných opusů J. S. Bacha.

Navrhovaná disposice je zcela klasická, nikterak se nesnaží vycházet vstříc dobovým trendům a zejména pak snahám o jakési “ univerzální “ varhany tak, jak je známe z četných obřadních a koncertních síní. Důraz je kladen na kompletně prostavěný principálový sbor , doplněný o dostatečný počet rejstříků jazykových, flétnových a smykavých. Při vhodné intonaci je takto koncipovaný nástroj schopen přesvědčivé a plnohodnotné interpretace skladeb různých slohových období. Kromě využití pro potřeby slavnostních akcí ČVUT je počítáno zejména s funkcí koncertní.

MANUÁL PEDÁL
Principal 8´ Sn 87,5 % , v prospektu , B/D Subbas 16´ dřevo, krytý
Bifara 8´ Sn 75 %, D Principalbas 8´ dřevo, otevřený
Octava 4´ Sn 75 % Posaunbas 16´ jazyk, dřevěné ozvučny
Quinta 3´ Sn 75 %, B/D Spojka Pedál – Manuál , dělení Bas/Diskant mezi c´ a cs´
Superoctava 2´ Sn 75 % Rozsah manuálu C – d´´´ chromaticky, pedál C – d´ chromaticky
Quinta minor 1 1/3 ´ Sn 75 % B/D Ladění a´440 Hz při 18° C
Mixtura 1´ 3 x Sn 75 % , B/D
Cimbal ½´ 3 x Sn 75 % , B,D
Bourdon 16´ dřevo, krytý , od c
Portunal 8´ dřevo, otevřený,
Gamba 8 ´ Sn 75 %
Flauta 4´ Sn 60 % hamrovaný plech
Trompeta 8´ jazykový rejstřík, B/D
Vox Humana 8´ jazykový rejstřík B/D