Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě. Je reprezentativním místem ČVUT, které ji také od roku 1987 spravuje. Na své vlastní náklady ji zrekonstruovalo a zpřístupnilo veřejnosti.

Konají se zde slavnostní události, jako například shromáždění akademické obce, státní akce Úřadu vlády ČR, slavnostní mše Církve československé husitské a mnohé další. Více o Betlémské kapli se dočtete zde (e-brožura o BK).

Virtuální prohlídka

Objekt Betlémská kaple je denně přístupný veřejnosti.

  • Provozní doba zimní čas - 10.00 – 17.30 hod.
  • Provozní doba letní čas - 10.00 - 18.30 hod.

Otevírací doba a ceny vstupného:

  • Dospělí - 60 Kč
  • Studenti - 30 Kč
  • Senioři - 30 Kč (60 let a více)
  • ZTP - zdarma

Hromadné vstupné:

  • žáci 1. stupně ZŠ - 15 Kč
  • průvodce + pedagogický dozor pro 15 osob zdarma
Staré varhany

Současné digitální varhany jsou vzhledem k rozlehlosti a majestátnosti prostoru nedostačující. Proto budou do Betlémské kaple budou umístěny dvoumanuálové píšťalové varhany s 26 rejstříky.

Varhany se vyvinuly za více než dvě tisíciletí ve zvukově mnohostranný a technicky velmi složitý hudební nástroj. Za svoji historii si prošly obdobími rozkvětu i temna.

V dávných dobách se při výstavbě chrámu počítalo s tím, že polovina nákladů bude věnována právě na jejich realizaci. Díky tomu dnes můžeme obdivovat majestátní zvuk a krásu mnohdy i 300 let starých varhan.

Ne vždy se ale lidé mohli těšit ze zvuku a krásy tohoto vznešeného nástroje. S příchodem husitů byla jejich role zcela degradována, byly ničeny a odstraňovány z kostelů. To vše v duchu zavádění prostoty a jednoduchosti.

Komunismus, který si vzal husity za své ideové předchůdce, pak neměl k výstavbě varhan o nic bližší vztah. To byl také důvod, proč se Betlémská kaple nedočkala jejich instalace ani při rozsáhlé rekonstrukci, dokončené v roce 1952 architektem Jaroslavem Fragnerem.

V roce 1987 převzalo Betlémskou kapli České vysoké učení technické v Praze. Od té doby se zde konají imatrikulace a promoce studentů, jmenování docentů, slavnosti a předávání cen Akademie věd. Také se zde zahajují vědecké konference a vzpomínkové ekumenické bohoslužby.

V roce 1993 byly k těmto slavnostním akcím zakoupeny digitální varhany. V provozu jsou již přes 20 let, což je doba překračující odhadovanou životnost digitálních nástrojů!

Zvuk tohoto nástroje vychází z reproduktorů umístěných nad pedálnicí, jedná se pouze o napodobeninu zvuku píšťalových varhan. Hrát na takový nástroj s reproduktory v takové blízkosti uší, je pro varhaníka vyčerpávající. Mnozí účastníci slavností jsou přesvědčeni, že se nehraje živě, ale že hudba je pouštěna z CD. Zvuk těchto digitálních varhan se vůbec nedá přirovnat k barevnému, velebnému zvuku píšťalových varhan.

Moderní, současné varhanářství, se vrací k ideálu barokních varhan, nejčastěji k typu varhan Gottfrieda Silbermanna. Na základě zvuku jeho varhan jsme určili i rejstříkovou dispozici pro Betlémskou kapli. Varhanní literatura se však obohatila o skladby romantické a hudby 20. století a rejstříková dispozice byla doplněna několika jemnými hlasy. A to je určitý kontrast mohutnému zvuku a lesku pléna barokní dispozice. Už dávno měla být Betlémská kaple vybavena píšťalovými varhanami, slavnosti obohaceny velebným zvukem píšťalových varhan a prospektem varhan, kde budou v čele zářit cínové principálové píšťaly.

Pro celý český národ budou nové varhany oslavou a vzpomínkou 600letého výročí upálení mistra Jana Husa.Nové varhany

Do Betlémské kaple budou umístěny dvoumanuálové píšťalové varhany s 26 rejstříky.

Předpokládáme, že takto bude vypadat umístění nových varhan v Betlémské kapli. Jedná se o jeden z možných návrhů. Dodavatel varhan zatím nebyl vybrán.

I. MANUÁL, rozsah C-g´´´ II. MANUÁL, rozsah C-g´´´, žaluzie PEDÁL, rozsah C-f
Bourdon 16´ Flétna sólová 8´ Violon 16´
Principál 8´ Salicionál 8´ Subbas 16´
Flétna rourková 8´ Kryt 8´ Oktávbas 8´
Kvintadena 8´ Vox coelestis 8´ Kryt 8´
Oktáva 4´ Fugara 4´ Chorálbas 4´
Roh kamzičí 4´ Flétna zobcová 4´ Pozoun 16´
Kvinta 2 2/3´ Nasard 2 2/3' I/P
Oktáva 2´ Flétna lesní 2´ II/P
Mixtura 4nás.1 1/3´ Tercie 1 3/5´
Trompeta 8´ Larigot 1 1/3´
Tremolo Hoboj 8´
II/I Tremolo