Novinky

 • Výroba varhan

  Vánoční koncert s novými varhany

  14. prosince 2021 se konal v Betlémské kapli Vánoční koncert, na kterém poprvé zazněly nové varhany. Varhaník Jaroslav Tůma během večera přednesl díla známých skladatelů jako je J S. Bach, A. Dvořák a G. F. Handel.

 • Výroba varhan

  Instalace nových píšťalových varhan

  V současné době probíhá v Betlémské kapli instalace nových píšťalových varhan. Fotografie naleznete ve fotogalerii. Slavnostní křest proběhne 14. 12. během Vánočního koncertu.

 • Výroba varhan

  Práce na výrobě

  Pan varhaník Šlajch intenzívně pracuje na výrobě varhan. Nástroj by měl být hotový do konce tohoto roku tak, aby na Vánočním koncertu 2021 v Betlémské kapli mohl být nástroj představen publiku. Věříme, že již nebudou platit žádná omezení a že si tento koncert budeme moci vychutnat osobně.

 • Výroba varhan

  Varhany budou!

  Renomovaný varhanář Vladimír Šlajch vytvořil návrh a na výrobě varhan pro Betlémskou kapli již pracuje. Bude se jednat o klasický jednomanuálový nástroj se skříní ze smrkového dřeva. Diagonální umístění v jihozápadním rohu odpovídá provozním a architektonickým nárokům a vyhovuje i z hlediska akustiky. Ve fotogalerii se můžete podívat na konečnou podobu varhan, tak jak ji pan Šlajch navrhl.

  Děkujeme všem, kteří již přispěli do sbírky i těm, kteří tak ještě učiní.

 • Kasička sbírky

  Virtuální koncert

  Aktuální situace sice nedovoluje pořádání hromadných akcí, ale příznivci koncertů v Betlémské kapli nemusí být smutní. ČVUT v Praze připravuje na 5. května od 19.00 hodin virtuální koncert z Betlémské kaple s mottem „Vám všem patří díky“. Vystoupí na něm soubor SALOME - Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru. Stream bude na: https://youtu.be/F7uYyJAvDjE.

  Jelikož není možné realizaci varhan podpořit příspěvkem do kasičky, pošlete prosím finanční částku na účet sbírky: 2100626587/2010

 • Rudolfinum

  Výtěžek Novoročního koncertu ČVUT podpoří sbírku na varhany

  Novoroční koncert ČVUT se uskuteční 28. ledna 2019 v pražském Rudolfinu. Vstupenky jsou již v prodeji v Informačním centru ČVUT. Bližší informace o programu a dostupných vstupenkách naleznete na stránkách www.novorocnikoncert.cvut.cz nebo na Facebookové události koncertu.

 • Kasička sbírky

  Kasička na koncertech

  Na varhany můžete také přispívat do kasičky na koncertech, které ČVUT pořádá v Betlémské kapli.
  www.koncerty.cvut.cz

 • Logo Nadace ČEZ

  Půl milionu od Nadace ČEZ

  Díky podpoře od Nadace ČEZ vznikla architektonická studie varhan do Betlémské kaple, kterou zpracoval ateliér Evy Jiřičné. Také již v dílně varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan vysychá pro varhany dřevo.

 • Logo Nadace ČEZ

  Podpořila nás Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ podpořila projekt realizace varhan do Betlémské kaple částkou 500 000 Kč.
  Děkujeme!

 • KOMPONOVANÝ VEČER HUDBY A SLOVA

  18. 11. od 19:30 se bude v Betlémské kapli konat koncert, na němž vystoupí Orchestr ČVUT. U vchodu bude opět umístěna kasička, kam bude možné přispět na varhany.

 • MÁME VYBRÁNO 2015

  Dne 2. 6. 2015 byla sbírka Píšťaly pro ČVUT v rámci soutěže MÁME VYBRÁNO 2015, kterou pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s., oceněna 1. místem v kategorii nejlépe prezentovaná sbírka.

 • Příspěvek Fakulty dopravní

  Zaměstnanci Fakulty dopravní (www.fd.cvut.cz) se složili a poslali na účet sbírky částku 10 500 Kč. Děkujeme jim a věříme, že budou následovat další.

 • Příspěvky z kasičky

  V úterý 16. 12. byla na MÚ P6 odpečetěna kasička a po té byly sečteny vybrané příspěvky na akcích pořádaných ČVUT. Od října do prosince se vybralo do kasičky celkem 25 691 Kč. Děkujeme.

 • O sbírce se hovoří i v rozhlase

  Český rozhlas stanice Regina v pondělí 24. listopadu ve 14:48 odvysílal rozhovor o sbírce. Redaktorka radia krátce vyzpovídala jak pana rektora prof Konvalinku tak i varhaníka pana Rabase.

 • Fakulta stavební také přispěje

  Zaměstnanci a studenti největší fakulty ČVUT budou moci přispět na varhany v průběhu Vánočního koncertu, který fakulta v pondělí 15. prosince organizuje v Betlémské kapli. Informace o koncertu jsou k dispozici na webu fakulty.

 • O sbírce se hovoří v mediích

  Česká televize odvysílala v rámci poledního zpravodajství v pořadu Z metropole v sobotu 25. 10. reportáž o sbírce: www.ceskatelevize.cz/ivysilani.